Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2020

Hotărâri Consiliul Local Micești

Hotărârea nr.01/09.01.2020 – privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019.

Hotărârea nr.02/09.01.2020 – privind aprobarea planului de muncă estimativ întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 cu lucrările ce vor fi efectuate de beneficiarii acestei legi în anul 2020.

Hotărârea nr.03/18.02.2020 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Micești pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023

Hotărârea nr.04/18.02.2020 – privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al Primarului Comunei Micești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al comunei Micești, județul Argeș, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali

Hotărârea nr.05/18.02.2020 – privind aprobarea achiziționării de servicii de consiliere, asistență și reprezentare juridică

Hotărârea nr.06/18.02.2020 – privind valoarea de investiție proiectului intitulat ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Hotărârea nr.07

Hotărârea nr.08

Hotărârea nr.09/19.03.2020 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești, pe trimestrul I, 2020

Hotărârea nr.10/19.03.2020 – privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare juridică a UAT Comuna Micești, pentru dosarul nr. 4443/109/2019, aflat pe rol la Tribunalul Argeș, în limita sumei de 1500 lei

Hotărârea nr.11/19.03.2020 – prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Argeș, nr.91/21.02.2020 privind încetarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al Comunei Micești, județul Argeș, deținut de domnul Stoica Ionel Adrian

Hotărârea nr.12

Hotărârea nr.13

Hotărârea nr.14/07.05.2020 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești, pe trimestrul II, 2020

Hotărârea nr.15/07.05.2020 – privind studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție SOLUȚIE ALTERNATIVĂ ÎN SITUAȚIE DE URGENȚĂ, SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ,ÎN SATUL PURCĂRENI, COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Hotărârea nr.16

Hotărârea nr.17/04.06.2020 – privind modificarea structurii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe anul 2020 prin retrimestrializarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată în trimestrele II, III, IV atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, secțiunea de funcționare

Hotărârea nr.18/09.06.2020 – privind rețeaua școlară de pe raza unității administrativ teritoriale Comuna Micești, pentru anul școlar 2020-2021

Hotărârea nr.19/07.07.2020 – privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.20/07.07.2020 – privind aprobarea solicitării de preluare în administrare parțială a DJ 740 si DJ731D de la Consiliul Județean Argeș

Hotărârea nr.21/07.07.2020 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2020

Hotărârea nr.22/07.07.2020 – privind prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Micești

Hotărârea nr.23/07.07.2020 – privind programul de distribuție apă potabilă în comuna Micești, sat Purcăreni

Hotărârea nr.24

Hotărârea nr.25/11.08.2020 – privind instituirea unor facilități fiscale constând în anularea unor obligații accesorii și aprobarea procedurii de acordare a anulării acestora

Hotărârea nr.26/11.08.2020 – privind aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Micești, ale aparatului
permanent de lucru al Consiliului Local al Comunei Micești, ale instituțiilor și serviciilor publice locale, din cadrul U.A.T. C0MUNA MICEȘTI


Hotărârea nr.27/11.08.2020 – privind Devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziții al obiectivului de investiții Grădiniță cu program normal, sat Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.28/11.08.2020 – privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectului de investiție „Grădiniță cu program normal, sat Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș, cuprins pentru finanțare în cadrul Programului National de Dezvoltare Locală 2017-2020

Hotărârea nr.29/11.08.2020 – privind aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziții al obiectivului de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit P+E+M – 50 copii”, în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.30/11.08.2020 – privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectului de investiție Construire grădiniță cu program prelungit P+E+M- 50 copii, iîn satul Micești, comuna Micești, județul Argeș cuprins pentru finanțare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

Hotărârea nr.30/11.08.2020 – privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectului de investiție Construire grădiniță cu program prelungit P+E+M- 50 copii, în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș cuprins pentru finanțare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020

Hotărârea nr.31

Hotărârea nr.32/11.08.2020 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2020

Hotărârea nr.33/11.08.2020 – privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de asistență medicală, în unitățile școlare

Hotărârea nr.34/31.08.2020 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2020

Hotărârea nr.35/31.08.2020 – privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești Nord, Lot 6

Hotărârea nr.01/27.11.2020 – privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr.02/10.12.2020 – privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș

Hotărârea nr.03/10.12.2020 – privind alegerea viceprimarului comunei Micești din județul Argeș

Hotărârea nr.04/10.12.2020 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *