Adresa nr. 10620 din 27.10.2021

Alte documente de interes public

Nr. 10620/27.10.2021

 

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI

            Subsemnatul, Dumitru VOICU în calitate de inițiator al Proiectelor de Hotărâre nr.  42, nr. 43, nr. 44, nr. 45 şi nr. 47 propun completarea ordinii de zi după cum urmează:

  1. 7. Proiectul de Hotărâre nr. 42 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare prin programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiţii „Extinderea sistemului de canalizare în Satul Miceşti, Comuna Miceşti, Judeţul Argeş“.

            Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 10384/15.10.2021, Raportul de specialitate nr.10385/15.10.2021, Anexa nr. 1- Cerere de finanţare, Anexa nr. 2- Deviz general şi Anexa 3- Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei.

Proiectul a fost iniţiat de primarul Comunei Miceşti, judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU.

  1. 8. Proiectul de Hotărâre nr. 43 din 14.10.2021  privind aprobarea  cererii de finanţare prin programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiţii „Prima înfiinţare a reţelei publice de apă uzată, inclusiv staţie de epurare în Satele Miceşti şi Purcăreni, Comuna Miceşti, Judeţul Argeş“.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 10386/15.10.2021, Raportul de specialitate nr.10387/15.10.2021, Anexa nr. 1- Cerere de finanţare, Anexa nr. 2- Deviz general şi Anexa 3- Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei.

Proiectul a fost iniţiat de primarul Comunei Miceşti, judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU.

  1. Proiectul de Hotărâre nr. 44 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare prin programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiţii „Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în Satul Brânzari, Comuna Miceşti, Judeţul Argeş“.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 10388/15.10.2021, Raportul de specialitate nr.10389/15.10.2021, Anexa nr. 1- Cerere de finanţare, Anexa nr. 2- Deviz general şi Anexa 3- Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei.

Proiectul a fost iniţiat de primarul comunei Miceşti.

  1. Proiectul de Hotărâre nr. 45 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare prin programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri locale în Comuna Miceşti, Judeţul Argeş“.

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 10403/15.10.2021, Raportul de specialitate nr.10404/15.10.2021, Anexa nr. 1- Cerere de finanţare, Anexa nr. 2- Deviz general şi Anexa 3- Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei.

Proiectul a fost iniţiat de primarul Comunei Miceşti, judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU.

  1. Proiectul de Hotărâre nr. 47 din 25.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Miceşti pe trimestrul IV 2021.

Proiectul este însoţit de Referatele de aprobare nr. 10499/21.10.2021 şi nr. 10501/21.10.2021, Rapoartele de specialitate nr.10500/21.10.2021 şi nr.10502/21.10.2021, Adresa Ministerului Finanţelor nr. 208006/11.10.2021, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Miceşti sub nr. 10285/11.10.2021,  Adresa Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Miceşti nr. 2887/18.10.2021 înregistrată la sediul Primăriei Comunei Miceşti sub nr. 10463/19.10.2021.

Proiectul a fost iniţiat de primarul Comunei Miceşti, judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU.

Precizez că este urgentă completarea ordinii de zi a ședinței Consiliul Local al Comunei Miceşti din data de 27.10.2021 deoarece este în interesul cetăţenilor Comunei Miceşti să fie aprobate proiectele de hotărâre mai sus menționate.

 

Primar,

Ing. Dumitru VOICU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *