Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2023

Hotărâri Consiliul Local Micești

Hotărârea nr.21/29.05.2023 – cu privire aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 80247

Hotărârea nr. 20 din 29.05.2023
privind aprobarea depunerii în cadrul Apelului de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi”, a proiectului ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență- Componenta C15 – Educație


„Hotărârea nr.19 din 29.05.2023 – privind acordare stimulent in cuantum de 1500 lei pentru nou născuții din com Micești in vederea susținerii familiilor

Hotărârea nr.18 din din 29.05.2023 – privind Organizarea evenimentului de 1 iunie “ ZIUA COPILULUI ” în Comuna Miceşti, Judeţul Argeş

Hotărârea nr.17 din 29.05.2023 – privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micesti pe trimestrul II 202

Hotărârea nr.16/27.04.2023 – privind introducerea în intravilan şi reglementare urbanistică în vederea realizării investiţiei „Pensiune P+1E+M și împrejmuire teren cu anexe gospodărești“, în comuna Micești, jud. Argeş

Hotărârea nr.15/21.03.2022 – cu privire la prelungirea scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN

Hotărârea nr.14/21.03.2022 – privind obiectivul „Sistem de supraveghere video performant in comuna Micești ,județul ARGEȘ”

Hotărârea nr.13/21.03.2022 – privind ––––––

Hotărârea nr.12/25.02.2022 – privind desemnarea a 2 consilieri locali membri ai comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Micești, județul ARGEȘ

Hotărârea nr. 11/25.02.2022 – privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor intimatului-pârât CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI în Dosarul nr. 1463/109/2021 aflat pe rolul Curții de Apel Pitești, în contradictoriu cu recurentul-reclamant PREFECTUL JUDEȚULUI ARGEȘ, în limita sumei de 2000 lei

Hotărârea nr.10/25.02.2022 – privind aprobarea modificării prețului la apa potabilă în comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.09/25.02.2022 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025

Hotărârea nr.08/25.02.2022
pentru aprobarea Planului de muncă estimativ întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 cu lucrările de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii acestei legi în anul 2022


Hotărârea nr.07/25.02.2022 – privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al Comunei Micești din Județul Argeș

Hotărârea nr.06/25.02.2022 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.05/05.01.2022 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022

Hotărârea nr.04/05.01.2022 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 50 din 28.12.2021 cu privire la implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN COMUNA MICEȘTI, JUDETUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ

Hotărârea nr.03/05.01.2022 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 49 din 28.12.2021 privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 12 din 14.03.2013 a Consiliului Local al comunei Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.02/05.01.2022 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 48 din 28.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum ‘i a taxelor speciale, pentru anul 2022

Hotărârea nr.01/05.01.2022 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 47 din 28.12.2021 privind completarea planului strategic de dezvoltare durabilă a comunei Micești 2014-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *