Monitorul Oficial Local al comunei Micești

Această secțiune conține principalele categorii de documente și informații publice privind activitatea Consiliului Local și relația Primăriei cu cetățenii.

STATUTUL COMUNEI MICEȘTI

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

 • Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Comunei Micești
 • Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Comunei Micești

HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI

 • Hotărâri adoptate
 • Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
 • Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL COMUNEI MICEȘTI

 • Dispozițiile emise de Primarul Comunei Micești, cu caracter normativ
 • Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții
 • Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

ALTE DOCUMENTE

 • Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
 • Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ
 • Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale
 • Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
 • Minute ședințe publice locale
 • Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al Comunei Micești
 • Declarații de căsătorie
 • Alte documente de interes public