Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2021

Hotărâri Consiliul Local Micești

Hotărârea nr.46/22.12.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

Hotărârea nr.45/15.12.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

Hotărârea nr.40/26.11.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021

Hotărârea nr.39/23.11.2021 – privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești nr. 11 din 06.05.2021 cu privire la implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ ȘI SĂRĂRIȚĂ

Hotărârea nr.38/23.11.2021 – privind privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Miceștii din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.27/27.09.2021 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Micești care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Micești, pentru anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr.26/27.09.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2021

Hotărârea nr.25/27.09.2021 – privind asocierea Comunei Micești în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș

Hotărârea nr.24/27.09.2021 – prin care se propune schimbarea destinației unei suprafețe de teren de 30 m² dinterenul Școlii Gimnaziale Nr.1 Micești, în spațiu cu destinație Amplasare chioșc ambulant cu produse alimentare destinate elevilor

Hotărârea nr.23/27.09.2021 – prin care se propune schimbarea destinației unei suprafețe de teren de 30 m² dinterenul Școlii Gimnaziale Purcăreni, în spațiu cu destinație Amplasare chioșc ambulant cu produse alimentare destinate elevilor

Hotărârea nr.22/17.08.2021 – privind exprimarea acordului pentru înființarea unui CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ, pentru asigurarea continuității asistenței primare la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Micești din județul Argeș, la Dispensarul uman din satul Micești

Hotărârea nr.21/17.08.2021 – privind acordare număr și cuantum burse școlare

Hotărârea nr.20/17.08.2021 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru schimbarea destinației terenului, ridicarea interdicției de construire și reglementare urbanistică, pentru Desființare anexă gospodărească, construire Centru Maltez de servicii sociale și comunitare, împrejmuire proprietate, ministație de epurare,loc de joacă și parcare, sar Păuleasca, comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.19/17.08.2021 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.18/22.07.2021 – prin care se aprobă ca, domnul consilier NICU ANDREI-CLAUDIU, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, să facă parte din COMISIA II de specialitate a Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș, Comisia de specialitate pe probleme juridice, servicii publice, comerț, disciplină, urbanism, amenajarea teritoriului, ordine publică, mediu și protecția mediului, precum și pentru modificarea în acest sens al punctului 11 al art.2, din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș, nr. 2/10.12.2020, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș

Hotărârea nr.17/22.07.2021 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III, 2021

Hotărârea nr.16/12.07.2021 – privind aprobarea obiectului de investiție ÎNFIINȚARE LOCURI DE JOACĂ ÎN SATELE MICEȘTI,PURCĂRENI,PĂULEASCA,DIN COMUNA MICEȘTI,JUDEȚUL ARGEȘ

Hotărârea nr.15/12.07.2021 – privind aprobarea rețelei școlare pe raza Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Micești din județul Argeș, pentru anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr.14/12.07.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III, 2021

Hotărârea nr.13/23.06.2021 – privind stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Micești din județul Argeș

Hotărârea nr.12/23.06.2021 – privind montarea unor limitatoare de viteză și de indicatoare pietonale care să semnaleze prezența lor în zonele cu potențial ridicat de circulație rutieră și pietonală din Comuna Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.11/06.05.2021 – cu privire la implementarea proiectului DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ ȘI SĂRĂRIȚĂ

Hotărârea nr.10/05.05.2021 – privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor pârâtului COMUNEI MICEȘTI, PRIN PRIMAR în Dosarul nr. 9447/280/20201, aflat pe rolul Tribunalului Argeș, reclamant fiind SC CONSUMCOOP SA MĂRĂCINENI, în limita sumei de 1500 Leii

Hotărârea nr.09/05.05.2021 – privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și de reprezentare juridică în vederea apărării intereselor pârâtului Consiliul Local al comunei Micești în Dosarul nr. 1463/109/2021, aflat pe rolul Tribunalului Argeș, reclamant fiind Prefectura Județului Argeș, în limita sumei de 1500 Lei

Hotărârea nr.08/05.05.2021 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.07/20.04.2021 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024

Hotărârea nr.06/29.03.2021 – privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public,la ședințele Consiliului Local și la Ședințele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local din comuna Micești, județul Argeș. Transmiterea online (Live) a ședințelor Consiliului Local și a ședințelor Comisiilor de specialitate

Hotărârea nr.05/29.03.2021 – privind desemnarea consilierilor locali membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.04/04.03.2021 – prin care se stabilește înregistrarea Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Micești din Județul Argeș în sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online

Hotărârea nr.03/04.03.2021 – privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, în anul 2021

Hotărârea nr.02/18.02.2021 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.01/21.01.2021 – cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie,a mandatului de consilier local al domnului Olteanu Nicolae și declararea ca vacant, a locului deținut de acesta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *