Adresa nr. 10620 din 27.10.2021

Nr. 10620/27.10.2021   CĂTRE, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEŞTI             Subsemnatul, Dumitru VOICU în calitate de inițiator al Proiectelor de Hotărâre nr.  42, nr. 43, nr. 44, nr. 45 şi nr. 47 propun completarea ordinii de zi după cum urmează: 7. Proiectul de Hotărâre nr. 42 din 14.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare prin programul […]

Continue Reading