Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2023

Hotărârea nr.21/29.05.2023 – cu privire aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 80247 Hotărârea nr. 20 din 29.05.2023 privind aprobarea depunerii în cadrul Apelului de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi”, a proiectului ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență- Componenta C15 – Educație „Hotărârea nr.19 din 29.05.2023 – privind […]

Continue Reading

Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2022

Hotărârea nr.50 din 14.11.2022 privind implementarea proiectului Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Micești, Județul Argeș, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte:lffii#1, PNRR/2022/C3/S/I.1.A Hotărârea nr.49 din 14.11.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de […]

Continue Reading

Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2020

Hotărârea nr.01/09.01.2020 – privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019. Hotărârea nr.02/09.01.2020 – privind aprobarea planului de muncă estimativ întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 cu lucrările ce vor fi efectuate de beneficiarii acestei legi în anul 2020. Hotărârea nr.03/18.02.2020 – privind aprobarea […]

Continue Reading

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – 2021

Hotărârea nr.01/21.01.2021 – cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie,a mandatului de consilier local al domnului Olteanu Nicolae și declararea ca vacant, a locului deținut de acesta. Hotărârea nr.02/18.02.2021 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de […]

Continue Reading

Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2021

Hotărârea nr.46/22.12.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021 Hotărârea nr.45/15.12.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021 Hotărârea nr.40/26.11.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul IV 2021 Hotărârea […]

Continue Reading