Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2020

Hotărârea nr.01/09.01.2020 – privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019. Hotărârea nr.02/09.01.2020 – privind aprobarea planului de muncă estimativ întocmit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 cu lucrările ce vor fi efectuate de beneficiarii acestei legi în anul 2020. Hotărârea nr.03/18.02.2020 – privind aprobarea […]

Continue Reading

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – 2021

Hotărârea nr.01/21.01.2021 – cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie,a mandatului de consilier local al domnului Olteanu Nicolae și declararea ca vacant, a locului deținut de acesta. Hotărârea nr.02/18.02.2021 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de […]

Continue Reading

Hotărâri Consiliul Local al Comunei Micești – 2021

Hotărârea nr.27/27.09.2021 – privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Micești care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Micești, pentru anul școlar 2021-2022 Hotărârea nr.26/27.09.2021 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe trimestrul III 2021 Hotărârea nr.25/27.09.2021 – privind asocierea […]

Continue Reading