Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri – 2021

Hotărâri Consiliul Local Micești

Hotărârea nr.01/21.01.2021 – cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie,a mandatului de consilier local al domnului Olteanu Nicolae și declararea ca vacant, a locului deținut de acesta.

Hotărârea nr.02/18.02.2021 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din județul Argeș pentru o perioadă de trei luni

Hotărârea nr.03/04.03.2021 – privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, în anul 2021

Hotărârea nr.04/04.03.2021 – prin care se stabilește înregistrarea Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Micești din Județul Argeș în sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online

Hotărârea nr.05/29.03.2021 – privind desemnarea consilierilor locali membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Micești, județul Argeș

Hotărârea nr.06/29.03.2021 – privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public,la ședințele Consiliului Local și la Ședințele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local din comuna Micești, județul Argeș. Transmiterea online (Live) a ședințelor Consiliului Local și a ședințelor Comisiilor de specialitate

Hotărârea nr.07/20.04.2021 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Micești pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *